آموزش ها

Inbound Marketing یا بازاریابی ربایشی چیست ؟

inbound Marketing  شیوه تقریبا نوینی از بازاریابی و فروش اینترنتی هست که بر روی جذب  افراد و ترغیب کردن آنها به خرید محصول تمرکز دارد

 

به طور مثل با تهیه کردن کتاب های الکترونیک یا همان در زمینه کاری خود و یا سایر انواع محتوای مرتبط مثل فیلم یا Info graphic ها  و قرار دادن این دست محتوا در وبسایت خود می توانید بازدید کنندگان را به وب سایت خود وارد کنید ،  این روش بر عکس تبلیغات فعلی و درخواست از کاربران برای ورود به وبسایت شماست

 

ادامه مطلب: Inbound Marketing یا بازاریابی ربایشی چیست ؟